درباره ما

پارس استیل

لوله صنایع شیری

پروفیل 201

پروفیل 304

میلگرد نگیر

استیل میلگرد بگیر

لوله های صنعتی درز دار و مانیسمان

تیوب استنلس

استیل الکترود استیل نمره 2 ، 2.5 و 3 | 304 ، 308 و 316 فیلارک و هیوندای

فیلر جوش آرگون (مفتول جوش) 304 ، 316 و 308 میلگرد کلاف استیل 0/5 میلیمتر تا 6 میلیمتر